बेलबारी मालपोत कार्यालयका भू-सेवा केन्द्रहरु

क्र.सं.भू-सेवा केन्द्रको नामसम्पर्क
रबिन भू-सेवा केन्द्र
Rabin Bhusewa Kendra
राम थापा-9804052987
जुनु थापा- 9845612445
सानु राई-9845211458
गोपाल थापा-9874511236
संजय भू-सेवा केन्द्र
Sanjaya Bhusewa Kendra
जुनेश गिरी-9845212445
मुना बस्नेत-9802356447
केशर भण्डारी-9878455621
योगेश भू-सेवा केन्द्र
Yogesh Bhusewa Kendra
माधव राई-9845611223